Menu

Cică text generator

Ha. Ce porcărie. Clar, limba română e o porcărie care nu e băgată în seamă de niciun site, deci nici de google. Auziți (citiți) aici, ceva „mostră” de limba română.
areque inuriu pettle thown cone dicet nor 10:0000 poll in. Artest ne. Stator al mentiv actith sounot şi probst-tir ferţie 5 our ad acess, iskint ilogic prei şi sea a intre câte aper fight trinta saluic entaxic, joie al. rea Nics of re sum thentar şi renalui progis in. 30 Reguri der of reare înte coromuce, ca Comuct, înduct sa de unalip hoi dicun Lactan might simbas emblioar laertion sualeco-methan his, J. Ang Liei intic preial sa 10. Firest sauto mel permod the whavan, th thicu ther le frover put bile; criania Timpoacă sandin andiun La cons„.

Câteva cuvinte, de gen al, de și, sau, miau, scârț. Oare cât de greu ar fi să faci un site care să ruleze un script cu cuvinte neaoșe românești? Hmm, idee de site. Trebuie să găsesc un coder, că eu nu mă pricep la așa ceva…

No comments

Lasă un răspuns